Chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả.

admin

  1. Định Vị (Bắt đầu với câu hỏi vì sao. Golden Circle)
  2. USP: Điểm khác biệt tạo nên ưu thế của bạn so với những người khác
  3. Xác định khách hàng mơ ước

=> Xâu chuỗi 3 điều trên tạo thành một thông điệp truyền thông xuyên suốt và rõ ràng để bạn, đội nhóm của bạn và khách hàng của bạn cùng hiểu được.

Viết một bình luận