Hướng dẫn tham gia hội thảo trực tuyến trên website Kim Quy

admin

Hướng dẫn tham gia hội thảo trực tuyến của Kim Quy

Nếu bạn đã được nhân viên hỗ trợ của kim Quy gửi đường dẫn đăng nhập hội thảo, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu bạn chưa được gửi đường dẫn đăng nhập, hoặc muốn xem lại toàn bộ các hội thảo trực tuyển của Kim Quy. Hãy làm như sau:

Đăng nhập website Kim Quy, vào Học Viện Hội Thảo Trực Tuyến
Hướng dẫn tham gia hội thảo trực tuyến
Hướng dẫn tham gia hội thảo trực tuyến

Tại đây bạn sẽ nhìn thấy danh sách các buổi hội thảo trực tuyến và thời gian sẽ diễn ra hội thảo. Chọn hội thảo mà bạn muốn tham gia (Lưu ý kiểm tra thời gian diễn ra hội thảo)

Tham gia bằng ứng dụng Zoom

Bạn lựa chọn cách tham gia hội thảo bằng cách bấm vào một trong các khu vực khoanh vùng màu đỏ. Lưu ý: Chọn tham gia qua ứng dụng Zoom nếu máy của bạn đã được tải úng dụng Zoom để tham gia. Bạn có thể tải Zoom tại đây.

Tham gia bằng trình duyệt website

Nếu không muốn tải về Zoom bạn bấm vào tham gia qua trình duyệt website.

Nhập tên của bạn sau đó bám vào nút Tham Gia Hội Thảo
Bấm vào nút Kết nối bằng âm thanh máy tính như trong hình
Cho phép Kim Quy sử dụng Micro của bạn

Video hướng dẫn

https://youtu.be/qJ_FHUa2KDE