Hồ sơ công bố các sản phẩm

admin

Tổng hợp hồ sơ công bố các sản phẩm của các nhãn hàng, giúp khách hàng đại lý / CTV có đầy đủ các thông tin công bố cần thiết để yên tâm kinh doanh và khẳng định nguồn gốc xuất sứ sản phẩm với người tiêu dùng.

Xem toàn bộ hồ sơ Công bố sản phẩm tại đây: