active cal

canxi hữu cơ

Tại sao cần bổ sung canxi hữu cơ cho cơ thể

admin

Các chuyên gia luôn khuyến khích mọi đối tượng nên bổ sung canxi hữu cơ cho cơ thể thay vì lựa chọn canxi vô cơ. Tại sao canxi hữu cơ lại chiếm ưu thế như vậy?