kinh doanh

Phân phối độc quyền

5 phút hiểu về PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

admin

Phân phối độc quyền (tiếng Anh: Exclusive Distribution) là một thuật ngữ trong thương mại quốc tế. Phân phối độc quyền là một trong những chiến lược mà các nhà sản xuất có thể lựa chọn sử dụng.