mệt mỏi

thiếu máu

Thiếu máu và thiếu sắt có liên quan với nhau không?

admin

Thiếu máu do thiếu sắt là bệnh phổ biến và thông thường ở Việt Nam, cách đây khoảng 30 năm thì có đến 60% phụ nữ mang thai bị thiếu máu. Tuy nhiên gần đây tỉ lệ đã giảm chỉ còn từ 10% đến 30% tùy vào vùng miền.