sữa ý

lạm dụng thuốc kháng sinh

Tác hại của việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và giải pháp

admin

Kháng kháng sinh là mối đe dọa tới sức khỏe của con người tại Việt Nam và trên khắp thế giới. Đặc biệt, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi đang dần trở thành vấn đề nhức nhối hiện nay.